Kiểm toán các Chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm sau đại dịch Covid-19

16-10-2023, 21:12

Hội thảo của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) năm 2023 sẽ mang đến cơ hội giúp các SAI thành viên những kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh và kỹ năng thực hiện kiểm toán các chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19. Đó là nhận định của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung tại  Hội thảo về “Kiểm toán các Chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm sau đại dịch Covid-19” diễn ra ngày 16/10, tại Hà Nội.

Xem thêm