Kiểm tra tình trạng găm hàng, tăng giá thiết bị phòng cháy

16-09-2023, 07:06

Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn gửi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh các mặt hàng thuộc trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên thị trường.

Xã hội

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm