Kiên Giang tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

05-03-2022, 15:11

Mùa khô năm 2022 đang vào giai đoạn cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trên các lâm phần trên địa bàn. Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các địa phương có rừng, đơn vị lâm nghiệp, chủ rừng tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra, gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng môi trường sinh thái.

S Việt Nam

Kiên Giang

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm