Kiến trúc Phật giáo Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng

15-04-2023, 18:36

Với bề dày lịch sử phát triển, Phật giáo đã để lại khối di sản kiến trúc Phật giáo đồ sộ, góp phần làm giàu kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Sáng 15/4, tại Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Bảo tồn di tích, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Triển lãm và Hội thảo khoa học "Kiến trúc Phật giáo Việt Nam - thống nhất trong đa dạng".

Xem thêm