Kinh tế phục hồi tạo đà tích cực cho thu ngân sách

30-06-2022, 21:08

Số thu từ dầu thô, tiền thuê đất và khu vực doanh nghiệp đã góp phần quan trọng tăng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm nay. Thông tin này được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm, diễn ra chiều ngày hôm nay.

Xem thêm