Bảo hiểm y tế phao cứu sinh của người bệnh

14-06-2022, 16:13

Với những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thì thẻ bảo hiểm y tế chính là phao cứu sinh của người bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng  kinh tế và vơi bớt nỗi lo để yên tâm điều trị. Bên cạnh chi trả cho các dịch vụ y tế thông thường, hiện tại bảo hiểm còn chi trả chi phí điều trị kỹ thuật cao, điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Xã hội

Y tế

Xem thêm