Kinh tế phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định

11-04-2024, 18:06

Tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2024 : Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định" do Viện Kinh tế Việt Nam hôm nay, các chuyên gia đã cùng nhìn lại những chỉ số tăng trưởng của Quý I cũng như nhìn nhận thực tế những bất định hiện hữu của nền kinh tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị các chính sách trong ngắn hạn.

Xem thêm