Kon Tum chủ động chống hạn cho cây trồng

22-04-2024, 20:26

Tại tỉnh Kon Tum, thời tiết nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Lượng nước của 172 hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ còn khoảng 40% dung tích. Trước nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới cho cây trồng, ngành chức năng trong tỉnh đang tăng cường quản lý nguồn nước ở các hồ đập thuỷ lợi và điều tiết, sử dụng nước khoa học, tiết kiệm để phòng chống hạn.

S Việt Nam

Kon Tum

Xã hội

Đời sống

Xem thêm