Thành phố Kon Tum cần sớm ban hành giá đất cụ thể

20-04-2024, 19:37

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, quý I/2024, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh có nhiều tín hiệu khả quan, đạt khoảng 20%. Tuy nhiên, tỉnh có 4 dự án đầu tư trọng điểm do Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai vì UBND thành phố Kon Tum chưa ban hành giá đất cụ thể.

S Việt Nam

Kon Tum

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm