Thanh Hóa minh bạch thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

14-04-2024, 07:02

Thời gian qua, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Thanh Hóa vẫn còn rườm rà, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với việc thực thi pháp luật về đất đai. Nhằm khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này, tỉnh Thanh Hoá đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nhằm thể chế hóa quan điểm quản lý và sử dụng đất, bảo đảm lợi ích chung của nhân dân.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Chính trị

Địa phương

Xem thêm