Thanh Hóa cần sớm hỗ trợ kinh phí cho người dân tái định cư

12-04-2024, 13:17

Thực hiện quyết định 1776 của Thủ tướng về chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dùng giai đoạn 2013-2020, tỉnh Thanh Hóa đã di chuyển được 1.138 hộ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 145 hộ dân sống tại khu vực miền núi chưa được nhận tiền hỗ trợ tái định cư.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Xem thêm