Thanh Hóa siết chặt quản lý khai thác khoáng sản

09-04-2024, 21:26

Là địa phương giàu tài nguyên khoáng sản, trong đó chủ yếu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này luôn được tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo quyết liệt góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững trên địa bàn.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Xem thêm