Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kè chống sạt lở bờ sông

24-03-2024, 13:01

Là địa phương có hàng trăm km đê cấp I, II, III, để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều trong mùa mưa bão năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu trên các tuyến sông.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm