Thanh Hóa hỗ trợ người dân vạn chài tái định cư

23-02-2024, 18:36

Sau bao năm lênh đênh trên những con thuyền tạm bợ, đến nay, giấc mơ lên bờ của những người dân vạn chài, là đồng bào công giáo, ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã trở thành hiện thực. Niềm vui ấy càng nhân lên khi được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương bằng các chương trình cụ thể, thiết thực để người dân sớm ổn định đời sống sau khi lên bờ.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Đời sống

Xem thêm