Thanh Hóa phát hiện nhiều vi phạm trong bếp ăn nội trú

22-02-2024, 20:53

Ngày 22/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 8 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Giáo dục

Xem thêm