Ngư dân trúng lộc biển đầu năm

21-02-2024, 17:04

Sau nhiều ngày vươn khơi xuyên tết, nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung đã về bờ cung cấp hải sản cho thị trường trong nước và xuất khẩu, trong đó nhiều tàu đã trúng lớn với sản lượng cao. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn tại Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Xem thêm