Kon Tum thiếu bác sỹ ở tuyến cơ sở

31-03-2024, 17:31

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh hiện có 539 bác sỹ, được phân bổ về cả ba tuyến tỉnh, huyện và xã. Hệ thống y tế tỉnh Kon Tum đang đối mặt với tình trạng thiếu bác sỹ, nhất là thiếu bác sỹ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc triển khai các giải pháp ứng phó tạm thời, tỉnh Kon Tum đã đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Y của địa phương.

Xem thêm