Tết đặc biệt của người Xê Đăng ở Kon Tum

10-02-2024, 17:20

Hòa cùng không khí cả nước, những ngày qua, người Xê Đăng trên núi Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũng mở hội đón xuân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

S Việt Nam

Kon Tum

Xã hội

Xem thêm