Kỳ họp bất thường thứ 5, QH khóa XV chính thức khai mạc

15-01-2024, 08:31

8h sáng nay, Kỳ họp bất thường thứ 5, QH khóa XV chính thức khai mạc. Từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XV tới nay, các kỳ họp “bất thường” đã trở thành “bình thường” để xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Tại kỳ họp bất thường thứ 5, sẽ có 4 nội dung rất quan trọng sẽ được xem xét, cho ý kiến. PV Hồng Thanh đang có mặt tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.

Xem thêm