Ký hợp đồng dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

14-04-2024, 19:27

Chiều 14/4, UBND tỉnh Lạng Sơn - cơ quan có thẩm quyền tổ chức ký kết hợp đồng với nhà đầu tư triển khai dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). Đây là dự án giao thông quan trọng, đáp ứng nhu cầu vận tải cho tỉnh Lạng Sơn nói riêng, vùng Đông Bắc và cả nước nói chung, từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ cao tốc Việt Nam thời kỳ 2021-2030.

S Việt Nam

Lạng Sơn

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm