Kỷ niệm 20 năm tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông

25-07-2022, 20:54

Ngày 25.07, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phối hợp cùng các Bộ Ngoại giao các nước ASEAN tổ chức Hội thảo trực tuyến Kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) (2002-2022).

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm