Kỷ niệm 65 năm mở đường Trường Sơn

17-05-2024, 11:16

Ngày 17/5, Tại khu Tượng đài TNXP chống Mỹ thuộc thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã tổ chức lễ Kỷ niệm 65 năm mở đường Trường Sơn (1959 - 2024).

S Việt Nam

Quảng Bình

Địa phương

Xã hội

Xem thêm