Tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Trảng Bom trong chiến dịch Hồ Chí Minh

23-04-2024, 17:28

Ngày 23/4, tại Đồng Nai, Viện Lịch sử Quân sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến thắng Trảng Bom ngày 27/4/1975 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm".

S Việt Nam

Đồng Nai

Chính trị

Địa phương

Xem thêm