f
Tự động phát sau

Kỷ niệm Ngày kỹ năng Lao động Việt Nam

04-10-2022, 21:15

Chiều nay (04/10) tại Hà Nội, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức chương trình Kỷ niệm ngày Kỹ năng lao động Việt Nam - 4/10. Đây là dịp để tôn vinh, đồng thời thúc đẩy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, giá trị của người lao động Việt Nam có kỹ năng trong tình hình mới.