Lai Châu phải phát triển nhanh, xanh và bền vững

19-11-2023, 18:40

Trong chương trình công tác tại tỉnh Lai Châu, sáng 19/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình phát triển kinh tế -xã hội và giải quyết các kiến nghị của tỉnh nhằm thúc đẩy Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm