Làm chủ ngựa hoang sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

13-04-2024, 18:13

Sau Hơn 4 năm hình thành và phát triển, ngày nay Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh đã và đang từng ngày chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm, cảm nhận và hiểu hơn những hoạt động ở đơn vị đặc biệt này.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Hào khí Điện Biên

Xem thêm