Lâm Đồng nắn dòng chảy hồ vào hồ Đankia

04-05-2024, 21:38

Hồ chứa nước Đankia - Suối Vàng là hồ thủy lợi đa mục tiêu lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với diện tích lòng hồ khoảng 360ha. Ngoài phục vụ tưới tiêu, cấp nước cho thủy điện còn có chức năng cấp nguồn nước cho sinh hoạt toàn thành phố Đà Lạt và một phần huyện Lạc Dương.

S Việt Nam

Lâm Đồng

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm