Lần đầu tiên ghép đa tạng tim - thận thành công ở Việt Nam

24-02-2023, 18:47

Ghép đa tạng – tức là cùng lúc ghép từ 2 tạng trở lên cho một người bệnh, là một phẫu thuật rất khó và phức tạp. Chiều nay, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng gồm Tim và Thận cho một bệnh nhân bị mắc suy tim – thận giai đoạn cuối, từ một người hiến đa tạng chết não. Đây là ca ghép Tim – Thận thành công đầu tiên ở Việt Nam.

Xem thêm