Tự động phát sau

Lãng phí tài sản dôi dư sau sáp nhập

26-03-2023, 13:39

Sau 3 năm triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, nhiều trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế và trụ sở một số đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện Hải Hà vẫn đang bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Câu chuyện về xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập các xã, thị trấn đã được quan tâm, xử lý ra sao?

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều