Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

27-04-2022, 11:14

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30/4 năm 1975, sáng 27/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nguyễn Xuân Phúc

Phạm Minh Chính

Vương Đình Huệ

Xem thêm