Lào thắt chặt dịch vụ về ngoại tệ

11-05-2024, 12:42

Mới đây, Văn phòng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào vừa ban hành thông báo về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ du lịch có liên quan đến ngoại tệ. Theo đó, du khách nước ngoài đổi tiền tại các cơ sở ngoài hệ thống chính thức có thể bị xử phạt. Phản ánh của phóng viên TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Lào

Thế giới

Xem thêm