f
Tự động phát sau

Latvia tiến hành tổng tuyển cử

01-10-2022, 17:57

Ngày 1/10, các cử trí Latvia đã đi bỏ phiếu để bầu quốc hội, trong bối cảnh các cuộc thăm dò trước bầu cử dự đoán Thủ tướng đương nhiệm thuộc đảng trung hữu Thống nhất Mới sẽ giành chiến thắng, qua đó giúp ông tiếp tục duy trì chính phủ liên minh hiện tại.