Lấy khoa học làm trụ cột trong phát triển bền vững khu công nghiệp

28-03-2024, 21:41

 Cần lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trụ cột cho phát triển các khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp. Đây là một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam” được tổ chức ngày 28/3 tại Hà Nội.

Xem thêm