Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai tại Hà Giang

05-05-2024, 06:03

Ngày 4/5, tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút người dân và du khách trong vùng.

S Việt Nam

Hà Giang

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm