Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần tại Hà Nam

24-02-2024, 08:23

Sau khi thực hiện các nghi thức-Lễ phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2024 được bắt đầu từ 23 giờ ngày 23/2 đến 17 giờ ngày 24/2 (tức đêm 14 đến ngày 15 tháng Giêng AL).  

S Việt Nam

Hà Nam

Địa phương

Xã hội

Xem thêm