LHQ cảnh báo nguy cơ nạn đói nghiêm trọng ở Gaza

17-05-2024, 11:14

Ngày 16/5, Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem thêm