Lo ngại điểm dừng đỗ cho xe hợp đồng trở thành "bến cóc"

16-06-2024, 12:27

Hà Nội đang xem xét lập thêm nhiều điểm đón trả khách cho xe hợp đồng nhằm hạn chế tình trạng dừng đỗ tùy tiện để đón/ trả khách, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Chủ trương này ngay lập tức đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, bởi trong loại hình kinh doanh vận tải vẫn tồn tại loại xe hợp đồng “trá hình” gom khách lẻ rồi lập thành danh sách cụ thể nhằm hợp thức hóa, giả mạo hợp đồng chạy trong phố. Nếu cơ quan quản lý nhà nước không giám sát chặt thì những xe hợp đồng “trá hình”này lợi dụng điểm dừng, đỗ đón trả khách thành “bến cóc”.

Xem thêm