f
Tự động phát sau

Lô sầu riêng đầu tiên xuất chính ngạch sang Trung Quốc

18-09-2022, 06:21

Chiều 17/9, lô sầu riêng đầu tiên của Việt Nam đã lên đường, chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm 20 công hàng, mỗi công chứa tối đa 25 tấn sầu riêng, toàn bộ đều từ các nhà vườn Đắk Lắk.