Sản xuất minh bạch bắt đầu từ câu chuyện sầu riêng

15-09-2022, 06:45

Sau khi cơ quan Hải quan Trung Quốc tiến hành kiểm tra, rà soát từng vùng trồng sầu riêng và từng cơ sở đóng gói đã được cấp mã số định danh, đến nay cơ quan này đã chính thức phê duyệt 51 mã số vùng trồng và 25 mã số cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Đây là tin vui với hàng nghìn hộ dân trồng sầu riêng. Tuy nhiên, với việc thị trường Trung Quốc kiểm duyệt rất chặt chẽ từng mã vùng trồng, cũng có nghĩa là việc đưa sầu riêng xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này không hề dễ dàng, mà tất cả vùng trồng phải minh bạch toàn bộ quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn khắt khe.

Hộp thư VNews

Chuyện hôm nay

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm