Loài voi có khả năng gọi nhau bằng tên

16-06-2024, 23:41

Voi sử dụng những âm thanh đặc biệt để đặt tên riêng cho đồng loại và gọi nhau bằng tên, một khả năng mà từ trước đến nay chỉ được biết đến ở con người. Phát hiện mới này vừa được công bố trên tạp chí Nature Ecology & Evolution.

Nam Phi

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm