Lợi ích từ việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

15-06-2024, 08:44

Cùng với Hà Nội, từ 22/4 – 22/6/2024, tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Trong thời gian thí điểm thực hiện, việc thí điểm không chỉ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại địa phương mà còn tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Xem thêm