Long An chờ mưa cứu vườn cây ăn trái

18-05-2024, 09:07

Mưa đã bắt đầu xuất hiện rải rác tại Long An, người dân trồng cây trái ở đây mong những cơn mưa này có thể kịp thời cứu vườn cây của họ đã trải qua thời kỳ hạn mặn kéo dài. Ghi nhận của PV THTT tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

S Việt Nam

Long An

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm