Long An tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Hàn Quốc

16-04-2024, 22:22

Ngày 16/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

S Việt Nam

Long An

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm