Lớp học hạnh phúc của thầy giáo khuyết tật

18-04-2024, 07:02

Với mong muốn đưa tiếng Anh trở thành thứ tiếng giao tiếp thành thạo cho các trẻ em nghèo tại vùng quê của mình, anh Nguyễn Đức Điển tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình dù khuyết tật vận động, hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn quyết tâm mở “Lớp học hạnh phúc – dạy tiếng anh miễn phí dành cho trẻ”.

S Việt Nam

Thái Bình

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm