LPbank trao giọt hồng - gửi yêu thương

27-02-2024, 19:15

Xuất phát từ nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LPBank phối hợp với Viện Huyết học truyền máu TW tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 - “Trao giọt hồng - Gửi yêu thương”. Sự kiện diễn ra trên toàn hệ thống từ ngày 03/02/2024 đến hết ngày 10/03/2024.

Xem thêm