Luật đất đai (sửa đổi) được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng

15-01-2024, 19:02

Một nội dung rất được quan tâm và kỳ vọng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 là xem xét, thông qua Luật đất đai sửa đổi. Hoàn thiện Luật đất đai sửa đổi cũng được coi là nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của cả nhiệm kỳ QH khóa XV. Phần tiêu điểm bản tin thời sự cùng nhìn lại  quá trình chuẩn bị hết sức công phu, kỳ công với dự án Luật này.

Chính trị

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm