Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Hải Phòng

29-02-2024, 17:16

Nằm trong Chương trình huấn luyện đường dài của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản tại Biển Đông, ngày 29/2, Chỉ huy biên đội tàu cùng các sỹ quan và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thực hiện nghi thức chào xã giao UBND thành phố Hải Phòng.

S Việt Nam

Hải Phòng

Chính trị

Ngoại giao

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm