Lưu học sinh Lào tranh tài hùng biện tiếng Việt

27-10-2023, 08:37

Tối 26/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên và một số Trường có lưu học sinh Lào đang theo học, tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Việt giữa các lưu học sinh Lào.

S Việt Nam

Thái Nguyên

Xã hội

Xem thêm