Tổ chức đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

12-04-2023, 17:02

Ngày 12/4, tại Thái Nguyên, Hội Hữu Nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đón Tết Bunpimay năm 2566 cho lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh. Dự chương trình có đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Bộ Công an Lào.

S Việt Nam

Thái Nguyên

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm