M&A bất động sản còn “vướng” pháp lý

21-12-2023, 11:20

M&A được hiểu là hoạt động mà một công ty hoặc tập đoàn thực hiện các thương vụ mua lại hoặc sáp nhập với một công ty hoặc tập đoàn khác để tạo ra một thực thể mới có quy mô lớn hơn, có thể mang lại lợi ích kinh tế cho các bên liên quan. M&A bất động sản hiện đang đứng thứ 2 về quy mô, chiếm 23% trong 4,4 tỉ đô la Mỹ giao dịch toàn thị trường. Dù thị trường có nhiều lựa chọn M&A nhưng để hoàn tất các thương vụ vẫn còn nhiều rào cản pháp lý. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm